In West All Kft. webshop

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a továbbiakban: Érintett) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni a tájékoztatóban meghatározott módon, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

1. Adatkezelő

Az adatok kezelését az In West All Kft. végzi.

Rövidített elnevezés: In West All Kft.
Székhely: 2335 Taksony, Szent Imre út 32/B.
Cégjegyzékszám: 13-09-095392
Adószám: 13078214-2-13
Telefonszám: +36 70 455 5496
Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a taksonyban.hu/uzlet honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján szerződés teljesítése.

Amennyiben Érintett a regisztrációját megszűnteti az adatkezelés időtartama a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő (3. pont).

3. Kezelt adatok köre, ideje, célja

3.1 Regisztráció

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, születési dátum, számlázási és szállítási cím, mint ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő.

Kezelt személyes adatok köreAz adatok kezelésének célja
Névhonlapon történő online vásárlási lehetőség biztosítása, azonosítás
Telefonszáma megrendelés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás, panaszkezelés
E-mail címa megrendelés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás, valamint hozzájárulás esetén Hírlevél-küldés
Születési dátumnagykorúság ellenőrzése meghatározott termékkör vásárlása esetén
Számlázási és szállítási cím (mint ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő)számlázás, a megrendelés kiszállítása
„Rendeléseim”folyamatban lévő megrendelések módosítása, törlése
Adatkezelés célja

Eredményes regisztráció esetén Vásárló egy ún. „vásárlói fiókot” hoz létre. A ,,vásárlói fiók” lehetőséget biztosít Vásárló számára, hogy a jövőben további online szolgáltatásokat is elérjen, mely szolgáltatások nyújtása a „vásárlói fiókban” tárolt adatok kezelésére épít. A „vásárlói fiók” alapján elérhető további szolgáltatásokat Vásárlónak külön meg kell rendelnie, mely megrendelés alkalmával az adott szolgáltatáshoz tartozó általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató tartalmazza az adott szolgáltatás igénybevételének és adatkezelésének pontos körülményeit. Tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatások a „vásárlói fiókban” tárolt adatokra építenek, előfordulhat, hogy pl. a web shop-os regisztráció törlésével vásárló minden, a későbbiekben megrendelt és a „vásárlói fiókon” keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételét is ellehetetleníti, melyről részleteket az adott szolgáltatáshoz tartozó általános szerződési feltételek, illetve a hozzá tartozó adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

Adatkezelés ideje: A személyes adatok kezelése a regisztrációval / megrendeléskor rendelkezésre bocsátott adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Érintett a e-mailben kezdeményezheti a regisztrációja törlését, mely esetben az adatai a továbbiakban a felületről törlődnek, azonban a korábbi megrendeléseivel összefüggésben az In West All Kft. az adatokat az alábbi táblázat szerinti időtartamig megőrzi.

NévRegisztráció megszűnésétől számított 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). Amennyiben Felhasználó a hírlevélről leiratkozik, az adatai továbbra is a rendszerben maradnak.
E-mail cím Regisztráció megszűnésétől számított 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül).  Amennyiben Felhasználó a hírlevélről leiratkozik, az adatai továbbra is a rendszerben maradnak, azonban a Hírlevél címlistából törlődnek. 
Számlázási cím Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 
Szállítási cím Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 
Életkor Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül). 
Telefonszám Regisztráció megszűnéséig. 
„Rendeléseim”Regisztráció megszűnéséig.
Adatkezelés ideje

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pont).

3.2. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton

Kezelt adatok köre:

 • Név,
 • Email cím (email-es megkeresés esetén kötelező),
 • Telefonszám (telefonos megkeresés esetén kötelező).

Adatkezelés célja:

 • Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
 • Panaszkezelés.

Adatkezelés ideje: Postai és e-mail-es megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a megkeresés kézhezvételétől számított 5 évig tart.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk f) pontja szerint a szerződés teljesítése, valamint panaszkezelés esetén az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja és Fgy.tv.17/A.§-a alapján).

3.3. Egyéb célú adatkezelés

3.3.1. Hírlevél, DM tevékenység

Kezelt adatok köre:

 • Név,
 • e-mail cím.

Adatkezelés célja: A hírlevél feliratkozással az Érintett ahhoz járul hozzá, hogy Adatkezelő a közvetlen megkeresés módszerével direkt marketing tartalmú hírlevelet küldjön részére. Feliratkozás esetén az Adatkezelő – eltérő nyilatkozat, kifogás, tiltakozás hiányában – az igénylés során az Érintett által megadott nevét és email címét, mint személyes adatát felhasználja annak céljából, hogy szolgáltatásairól tájékoztató anyagot, akciót, ajánlatot, tájékoztatást juttasson el.

Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli Adatkezelő ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről az alábbi módon:

 • a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy,
 • amíg nem kéri levételét a hírlevél listáról emailben vagy postai úton.

Leiratkozás esetén Adatkezelő a leiratkozást követő 14 nap elteltével további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A hírlevélről az Érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, térítésmentesen leiratkozhat.

Adatkezelés jogalapja Hírlevél-küldés esetén: Érintett önkéntes és tájékozott hozzájárulása.

3.3.2. Cookie kezelés

Mik azok a „cookie-k” („sütik”)?

HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információ csomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A „cookie-k”(„süti-k”) segítenek például abban, hogy felismerjük a számítógépét a következő látogatáskor, bejelentkezési, regisztrált adatait tároljuk a legközelebbi könnyebb beazonosíthatóság érdekében, illetve statisztikai mérések elvégzése céljából.

Milyen típusú sütiket használunk?

Honlapunkon kizárólag hozzájárulást nem igénylő sütiket használunk. A használt tételes sütik felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza. A használt sütik jellemzően az alábbi két csoport valamelyikébe tartoznak. Mindkét süti esetében a használat (kezelés) jogalapja az In West All Kft. jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

 • munkamenet sütik”:
  A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, melyek többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
  A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdésében rögzített törvényi felhatalmazás alapján az ott foglaltaknak megfelelően történik.
 • statisztikai célú sütik”: A statisztikai célú sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink honlap használati szokásairól. Így lehetőségünk van megismerni, hogy a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részeire kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenet ideje, milyen hibaüzeneteket kapott, mely termékeket keresték a legtöbbször stb. Ezek annak érdekében történnek, hogy a honlapunkat, ideértve azok funkcióit, illetve az azon elérhető szolgáltatásainkat látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk tovább fejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

Az általunk használt sütik semmilyen látogatói azonosítót, jelszót, bankkártyaadatot nem jegyeznek meg, így adatai biztonságban vannak.

Honlapunk nem használ olyan harmadik féltől származó programokat, vagy szolgáltatásokat, melyek további sütiket helyeznének el.

Az egyes süti élettartamát az alábbi táblázat tartalmazza.

Munkamenet kezelése a shopbanAdatkezelés céljaAdatkezelés időtartamaFunkció
woocommerce_cart_hashKosár/munkamenet adatok kezeléseA munkamenet végéigAlapvető működés
woocommerce_items_in_cartKosár/munkamenet adatok kezeléseA munkamenet végéigAlapvető működés
wp_woocommerce_session_*Munkamenet kezelése a webshopban2 napigAlapvető működés
wordpress_logged_in_*A felhasználó azonosításának kezeléseA munkamenet végéigAlapvető működés
wordpress_sec_*A felhasználó azonosításának kezeléseA munkamenet végéigAlapvető működés
wordpress_test_cookieAzt ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiketA munkamenet végéigAlapvető működés
A sütik használatának időtartama

3.3.3. Harmadik féltől származó platformok:

3.4. Késedelmes szállítás esetén küldött kedvezménykuponok

Kezelt adatok köre:

 • Név,
 • Email cím (email-es megkeresés esetén kötelező),
 • Késedelmes szállítás ténye.

Adatkezelés célja: A késedelmes szállítással összefüggésben az érintett által elszenvedett sérelmek kompenzálása

Adatkezelés ideje: A késedelmes szállítás esetén az In West All Kft., egy egyszeri e-mail küldéssel juttatja el érintettnek a kedvezménykuponokat.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk f) pontja szerint a szerződés teljesítése.

4. Érintettet megillető jogok

4.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről teljes körű, tömör, átlátható, érthető információt kapjon könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

4.2. Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az In West All Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

4.3. Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az In West All Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4.4. Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az In West All Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az In West All Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat – a tárolás kivételével -csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az In West All Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az In West All Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4.7. Tiltakozás joga:

z érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett kezelése, vagy az In West All Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Tiltakozás esetén az In West All Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.8. Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.9. Eljárási szabályok:

Az érintettek a fent meghatározott jogaikat írásban vagy elektronikus úton a webshop@taksonyban.hu e-mail címen keresztül gyakorolhatják.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az In West All Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az In West All Kft. késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az In West All Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az In West All Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az In West All Kft. –  figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre-  ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az In West All Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az In West All Kft. tájékoztatja e címzettekről.

Az In West All Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az In West All Kft. által kért további másolatokért az In West All Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

4.10. Kártérítés, sérelemdíj:

Minden olyan érintett, aki a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az In West All Kft-tól, mint adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozójától kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az In West All Kft., illetve az adatfeldolgozója mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatfeldolgozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

4.11. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett  jogainak megsértése esetén az In West All Kft. ellen bírósághoz fordulhat.  A pert az érintett – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

5. Egyéb rendelkezések

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintett honlapon történő előzetes értesítés mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások ellen írásban tiltakozik.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és kárt okozott, Adtakezelő jogosult az Érintett személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tárhelyszolgáltató

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-43